Πρώτη παρουσίαση βιβλίων -

13-15 Σεπτεμβρίου 2022 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ

Στις  13-15 Σεπτεμβρίου 2022 έγινε η πρώτη Βιβλιοπαρουσίαση ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, η οποία  διεξάχθει υβριδικά, με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), καθώς και μέσω Διαδικτύου (παρουσιάσεις από απόσταση και μετάδοση streaming, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σημειώνονται στο Συνοπτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης).
Από αντίστοιχους συνδέσμους πιο πάνω, μπορείτε να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης καθώς και τον Κατάλογο των βιβλίων που παρουσιάστηκαν.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πρώτα ολοκληρωμένα βιβλία του Έργου, από τους ίδιους τους Συγγραφείς τους, οργανωμένα σε έξι Θεματικές Ενότητες, σύμφωνα με τη σχετική ταξινομία της Δράσης/Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Τους Συγγραφείς προλόγησαν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού και Αξιολόγησης του Έργου (ΕΕΣΑ), τα οποία είχαν και την ευθύνη  της Αξιολόγησης των αντίστοιχων Προτάσεων συγγραφής. Κατά την πρώτη Συνεδρία της Εκδήλωσης έγινε μια σύντομη, γενικότερη παρουσίαση του Έργου, των στόχων και των καλών πρακτικών του.

.

Συνοπτικό Πρόγραμμα

13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

9:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση του Έργου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ6
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
και ΤΕΧΝΕΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ6
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
και ΤΕΧΝΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ4 ΙΑΤΡΙΚΗ και ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12551

14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

9:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5
ΔΙΚΑΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5
ΔΙΚΑΙΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12552

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

9:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1
       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1
       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12554